red owl logo

ScandScience

Översättning: Precision och kvalitet
Författande: Populärvetenskap och skrivhjälp till forskare  

Översikt
English flag
English
Swedish flag
Svenska
Danish flag
Dansk
Translation Översättning Oversættelse
Science writing Vetenskapsartiklar Videnskabsartikler
Science on the web Vetenskap på webben Videnskab på webben
Short answers Korta svar Korte svar
Translator's CV Översättar-CV Oversætter-CV

Mänsklig översättning av teknisk eller vetenskaplig text:

Jag översätter bruksanvisningar, broschyrer, webb-sidor och andra texter med tekniskt eller medicinskt innehåll. Språk: svenska, danska och engelska.
Genom många års vetenskapligt skrivande har jag förvärvat en djupgående erfarenhet av arbete med vetenskapliga texter på engelska. Under mitt liv inom forskning och undervisning har jag fått ingående kännedom om förhållanden och företeelser i Danmark och USA, något som är viktigt under översättningsarbetet.
Eftersom mitt modersmål är svenska översätter jag framför allt till svenska. Från danska till svenska har jag översatt stora mängder undervisningsmaterial. Från engelska till svenska har jag översatt både undervisningsmanualer och vetenskaplig ansökningstext.
Inom det vetenskapliga område jag är särskilt förtrogen med har jag även översatt från danska eller svenska till engelska.

Naturvetenskapligt författande:

Jag skriver om vetenskap för lekmän. Ämnen med biologisk anknytning är mitt huvudområde: genteknologi, bioteknologi och molekylärbiologi med särskilt intresse för medicinska konsekvenser av nya utvecklingslinjer.

Vetenskap på webben:

Denna lista innehåller ett litet urval av högklassiga webb-platser som kan erbjuda en första bekantskap med utvalda ämnen inom modern naturvetenskap.

Korta svar:

Jag kommer så småningom att samla några mycket korta svar på frågor jag fått om biologiska problem. Sådana frågor kan ofta förtjäna mycket långa diskussioner, som bland annat innehåller etiska synpunkter. Här kommer svaren att vara koncentrerade till att belysa accepterade teorier och kända fakta. Lekmannaläsaren är säkert lika ägnad som experten att ta ställning till de etiska implikationerna med dessa fakta som utgångspunkt.

 

Flaggor från Fabio Fatuzzo

Senast ändrad den 1 augusti 2013. Kommentarer till Olle Karlström

Valid HTML 4.01   Valid css