red owl

ScandScience populärvetenskap

Vetenskapsartiklar: populärvetenskaplig biologi, molekylärbiologi och genteknologi
För forskare: hjälp med artikelskrivning

Til dansk version

To English version


Populärvetenskap

Som frilans vetenskapsskribent skriver jag populärvetenskapliga artiklar med den intresserade allmänheten som målgrupp. Mitt ämnesområde är i synnerhet biologi och genetik. Jag har ett långt arbetslivs erfarenhet inom molekylärbiologi och den nya genetiken, och jag har följt genteknologin från dess späda rötter. Jag känner väl de aktuella ämnena genteknik, stamceller och kloning och har en vid överblick över den moderna biologin.

Varför jag vill skriva lätta vetenskapliga texter.

Vetenskapliga artiklar är hopplöst svårtillgängliga för andra än de särskilt insatta. Och det är min fasta övertygelse att det är viktigt att kunskapsnivån inom detta område höjs hos så många människor som möjligt. Detta är viktigt av följande skäl:

Hjälp med vetenskapligt skrivande

Är du en upptagen forskare som kan ha nytta av hjälp med att skriva en artikel? Ge mig en rå version, så skriver jag den i den stil som den utvalda tidskriften kräver.

 
Olle Karlström
Erik Dahlbergs gata 42
S-254 40 Helsingborg
Tel.: 042 12 18 82
e-mail: ok@scandscience.se

 
 

 
Till svensk översiktssida

 
 

 
Till ugglans lätta länkar till vetenskap

 
Till Översättning

 
 

Uppdaterat 1 april 2009. Kommentarer till Olle Karlström

Valid HTML 4.01   Valid css